Mikhail Botvinnik

米哈伊尔·莫伊谢耶维奇·博特温尼克,大陆国际象棋界习惯译为“鲍特维尼克”,苏联国际象棋手,他被认为是国际象棋历史上最重要的人物之一。自1931年起,他7次获全苏国际象棋冠军,1935年又在世界国际象棋赛获得最高等级分,并且是苏联首个获得国际象棋特级大师称号的棋手。博特温尼克致力于在全国推广国际象棋运动,卡尔波夫、卡斯帕罗夫、克拉姆尼克等世界级棋手均是他的弟子。著有《半个世界的棋》、《冠军国际象棋》、《精选棋局一百例》等书。

这些文字和图片的微缩图来自于维基百科,你可以了解更多玩家的信息。
你可以添加玩家到过滤器,来挑战这位玩家的谜题
下面是这些谜题的清单,最难的谜题显示在最上面。

更多信息 下棋

Mikhail Botvinnik

谜题

Vassily Smyslov - Mikhail Botvinnik
Moscow-ch 23th, Moscow
1943
Mikhail Botvinnik - Vitaly Chekhover
Moscow
1935
Samuel Reshevsky - Mikhail Botvinnik
Amsterdam AVRO
1938
Dragoljub Janosevic - Mikhail Botvinnik
Belgrade
1969
Mikhail Botvinnik - Viacheslav Ragozin
11th URS-ch, Leningrad URS
1939
Vsevolod Rauzer - Mikhail Botvinnik
8th URS-ch, Leningrad URS
1933
Vassily Smyslov - Mikhail Botvinnik
URS Absolute-ch, Moscow URS
1941.04.17
Viktor Korchnoi - Mikhail Botvinnik
22nd URS-ch, Moscow URS
1955.03.11
Mikhail Botvinnik - Mikhail Tal
World Championship 23th, Moscow
1960
Vassily Smyslov - Mikhail Botvinnik
World Championship 20th, Moscow
1954
Isaak Boleslavsky - Mikhail Botvinnik
Sverdlovsk
1943
Laszlo Szabo - Mikhail Botvinnik
Budapest
1952
Mikhail Botvinnik - Vitaly Chekhover
Moscow
1935
Isaak Boleslavsky - Mikhail Botvinnik
Sverdlovsk
1943
Andor Lilienthal - Mikhail Botvinnik
13th URS-ch, Moscow URS
1944.05.22
Mikhail Botvinnik - B. Lavrentiev
Leningrad-5ch sf, Leningrad
1926
Lajos Portisch - Mikhail Botvinnik
Wijk aan Zee I
1969
Laszlo Szabo - Mikhail Botvinnik
Budapest
1952