Otvoriti račun

Stvoriti novi račun


Otvorite račun na ChessPuzzle.net da biste:
  • Stekli rejting i pratili svoj napredak.
  • Uvijek dobili zagonetke odgovarajućeg nivoa težine.
  • Označili zagonetke sa "sviđa mi se", i pohranilil ih na liste.
  • Otključali nove nivoe.
Otvaranje računa je besplatno.
Pročitajte politiku zaštite podataka.

Kvačicom na ovom okviru slažete se da ChessPuzzle.net objavljuje vaše korisničko ime i rezultate
(uključujući broj odigranih, riješenih slagalica i rejting).

ChessPuzzle.net bilten šalje se jednom ili dva puta mjesečno.