Robert James Fischer

Robert James "Bobby" Fischer, američki šahist.

Ovaj tekst i sličica su sa Wikipedije, gdje možete pročitati više o igraču.
Možete dodati igrača u filter, pa rješavati zagonetke bazirane na partijama tog igrača.
Lista tih zagonetki je ispod, poredane po težini (prvo one najteže).

Pročitaj više Igrati

Robert James Fischer

Zagonetke

Robert James Fischer - Rene Letelier
Mar del Plata
1959
Radolfo Tan Cardoso - Robert James Fischer
New York m4, New York
1957
Lubomir Kavalek - Robert James Fischer
Sousse Interzonal+, Sousse
1967
Robert James Fischer - Viktors Pupols
USA-ch U18, USA
1955
William James Lombardy - Robert James Fischer
USA-ch, New York
1957
Alberto Foguelman - Robert James Fischer
Mar del Plata
1960
Yosef Porat - Robert James Fischer
Netanya-A, Netanya
1968.06.23
Boris Spassky - Robert James Fischer
Mar del Plata
1960
Herbert Seidman - Robert James Fischer
USA-ch, New York
1957
Robert James Fischer - Marcos Haskins
Fischer tour sim, Denver
1964.04.26
Fridrik Olafsson - Robert James Fischer
Candidats Tournament, Bled/Zagreb/Belgrade
1959
Robert James Fischer - Laszlo Szabo
Portoroz Interzonal, Portoroz
1958
Bent Larsen - Robert James Fischer
Candidats sf1, Denver
1971
William James Lombardy - Robert James Fischer
USA-ch, New York
1957
Mikhail Tal - Robert James Fischer
Candidats Tournament, Bled/Zagreb/Belgrade
1959
Robert James Fischer - James T Sherwin
USA-ch, New York
1957
Robert James Fischer - Viktors Pupols
USA-ch U18, USA
1955
Robert James Fischer - Efim Geller
Skopje
1967