Dnevna šahovska zagonetka

Dnevna šahovska zagonetka

Prikazati šahovsku zagonetku dana na Vašoj web stranici

Možete prikazati šahovsku zagonetku dana na Vašoj web stranici ili blogu pomoću sljedećeg koda:


  <div>
  <a id="puzzleLink" href="https://chesspuzzle.net/hr/Daily">
  <img id="puzzleImage" alt="Dnevna šahovska zagonetka" />
  </a><br />
  <h3><span id="puzzleText" /></h3>
  </div>

  <script type="text/javascript">
  var request = new XMLHttpRequest();
  request.open('GET', 'https://chesspuzzle.net/hr/Daily/Api', true);
  request.onload = function () {
  if (request.status >= 200 && request.status < 400) {
  var result = JSON.parse(request.responseText);
  document.getElementById("puzzleText").textContent = result.Text;
  document.getElementById("puzzleLink").href = result.Link;
  document.getElementById("puzzleImage").src = result.Image;
  }
  };
  request.send();
  </script>

Šahovske zagonetke s Vašeg turnira

Molim kotaktirajte me, ako u zagonetke dana želite uključiti zagonetke sa Vaših turnira.