ChessPuzzle.net

Poboljštajte svoje igranje šaha rješavajući šahovske zagonetke na ChessPuzzle.net. Sve pozicije odabrane su iz stvarnih turnirskih partija. Igrajte na PC-u, tabletu, ili smart telefonu. Pregledajte rješenja, uključujući i turnirske partije iz kojih je uzeta zagonetka. Iskušajte i druge poteze na ploči za analizu uz pomoć uključenog šahovskog programa na web stranici. Naučite taktičke motive sa novim nivoima. Vježbajte posebne pozicije ili motive koristeći filter.

Server ažuriran 20. studenog 2020.: Pročitajte napomene uz posljednju verziju.

Dnevne šahovske zagonetke

Više informacija o dnevnim šahovskim zagonetkama

Šahovske zagonetke iz nedavno odigranih partija

Nove šahovske zagonetke

Nove teške šahovske zagonetke

Najpopularnije šahovske zagonetke

Najpopularnije zagonetke iz konačnica